Stretneme sa na štarte

V tomto ročníku Behu pre život sa na vás tešíme až v šiestich slovenských mestách.

Ako pomôcť

Spôsobov, ako podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže, je hneď niekoľko. Vyberte si ten svoj!

Nájdete nás na Facebooku

Navštívte Facebooku stránku Behu pre život, kde nájdete všetky najaktuálnejšie informácie.

Budeme bežať